http://img27.imageshack.us/img27/7562/rza3.gif
   
 
  Din Dersleri-6.Sınıf
DİN DERSLERİ -6
ÜNİTE 1:İNANÇ PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ
Peygamberler Allah’ın insanların arasından seçtiği ,mesajlarını insanlara iletmekle yükümlü kıldığı elçilerdir.Peygamberlerin ilettiği mesajlar :
Allah’ın emirleri,yasakları ve öğütlerinden oluşur.
AMENTÜ DUASI
Âmentü  billâhi    ve  melâiketihi
ve  kütübihi   ve rusulihi   vel yevmil âhiri
ve  bil kaderi  hayirî ve şerrihî minallâhi Teâlâ vel ba'sü ba'delmevt Hakkun 
Eşhedü enla ilâhe illâllâh ve eşhedü enne Muhammeden  abdühu  ve Resûlüh.    
Allah'ın varlığına, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerrin (iyiliğin ve kötülüğün) Allah'ın taktirine bağlı bulunduğuna, ahiret gününe (öldükten sonra dirilmeye) inandım. Allah'tan başka ilah bulunmadığına, Muhammed (s.a.v)in de O'nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim.
Amentü duasında belirtildiği gibi peygamberlere inanırız
İslam’da inançlardan esaslarından biri de Peygamberlere inanmaktır.
Peygamberlere inanırız .ÇÜNKÜ;
Peygamberler
         Allah tarafından seçilirler
         Allah’tan vahiy getirirler
         Vahyi,olduğu gibi insanlara bildirirler
         Vahyedileni uygular,insanlara örnek olurlar
Kur’an-ı Kerim’de “peygamber” in karşılığı olarak “ nebi “ ve “resul “sözcükleri kullanılmıştır.
NEBİ:(haber getiren)Dini buyrukları insanlara bildirmek amacıyla Allah’tan vahiy alan kişi.
RESUL: (Elçi)Allah’tan aldığı kitabı insanlara ulaştıran (tebliğ eden) kişi.
VAHİY: Vahiy,Allah’ın peygamberlerine dilediğini söylemesi ve bildirmesi için seçtiği özel iletişim yoludur.
“Biz Nuh’a ve ondan sonra gelen peygamberlerevahyettiğimiz gibi,sana da vahyettik…                             NİSA;163
“ Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere,”Şüphesiz,benden başka hiçbir ilah yoktur.Öyleyse bana ibadet edin” diye vahyetmişizdir”ENBİYA;25
İlk peygamber Hz.Âdem, son peygamber Hz.Muhammed’dir. Hz.Muhammed’in son peygamber olduğu Kur’an-ı Kerim’de şöyle bildirilmektedir.
Nebilere ve resullere de vahyedilmiştir. “…O ( Muhammed ),Allah’ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur.Allah her şeyi hakkıyla bilendir.”AHZÂB;40
Allah insanları hiçbir zaman yalnız ve başıboş bırakmamış,tarih boyunca birçok peygamberler göndererek insanlara doğru yolu göstermiştir.
Peygamberler;
    İnsanları Allah’a ve onun belirlediği ilkelere ve değerlere inanmaya çağırmışlardır.
    Hak ve adaleti,iyiliği ve güzelliği öğütlemişlerdir.
    Kötülük ve haksızlık gibi yanlış davranışlardan sakınmaya davet etmişlerdir
İslâm inancına göre bütün Müslümanlar Allah’ın peygamberlerine ve onlara vahyedilenlere inanırlar.Allah bu konuda şöyle buyurmuştur:
“Deyin ki:Biz Allah’a ,bize indirilene (Kur’an’a),İbrahim,İsmail,İshak,Yakup ve Yakupoğullarına indrilene,Musa ve İsa’ya verilen( Tevrat ve İncil) ile bütün peygamberlere Rablerinden verilenlere iman ettik.Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz.” Bakara;136
Peygamberlere inanan insan ,onları örnek alır.Onların herkese adil davrandığını bilir.Kendisi de dürüst ve adil davranır.
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: ela( ), 24.10.2013, 16:34 (UTC):
:-

Yorumu gönderen::21.09.2013, 06:10 (UTC)
gulistan-izan
gulistan-izan
Kapalı

Teşekkür ederim Sezer,almeda_7657 Hayırlı günler.

Yorumu gönderen: sezer( almeda_7657hotmail.com ), 07.04.2013, 17:36 (UTC):
çok güzel dinimi seviyorumBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın:

Rıza İzanHadim,Baklan, Nazilli, Aydın
 
GÜLİSTAN İZAN
Hadim, Baklan, Denizli, Nazilli, Aydın,Antakya,İstiklal İlkokulu,pamukkalr
Van. Sitemde yazılarım şiirlerim.
ve yorumlarım ile hoş vakit
geçireceğinize inanıyorum
Rıza izan
Reklam
 
Dış Bağlantılarım
 
Tarihte Bugün
 

Tarihte Bugün v.5.0
Site Sayacı
 
Sayaç: Ücretsiz Online Ziyaretçi Sayacı